Veřejné projekce

V této sekci naleznete vzor tzv. Rámcové smlouvy o postoupení práv za účelem užití formou veřejné projekce audiovizuálních děl na DVD a BD nosiči (např. představení v klubech, kino kavárnách, školách apod.), seznam dostupných filmů pro tyto účely a objednávkový formulář.

DVD a BD pro veřejné projekce neobjednávejte prosím přes Disfilm, ale přímo na emailu labova@bohemiamp.cz 


Objednávkový formulář ke stažení zde

Veřejné projekce – smlouva ke stažení


Kontakt na odpovědnou osobu

jméno: Jana Labová
email: labova@bohemiamp.cz
tel.: +420 605 295 020