Veřejné projekce

V této sekci naleznete vzor tzv. Rámcové smlouvy o postoupení práv za účelem užití formou veřejné projekce audiovizuálních děl na MP4, DVD a BD nosiči (např. představení v kinech, klubech, kinokavárnách, školách apod.), a seznam dostupných filmů pro tyto účely.

 

 

Veřejné projekce – smlouva ke stažení


Kontakt na odpovědnou osobu

jméno: Jana Labová
email: labova@bohemiamp.cz
tel.: +420 605 295 020